Lečenje ginekomastije (smanjivanje grudi)

Veliki broj muškaraca pati od tzv. uvećanih muških grudnih žlezda.

Uzrok ovog stanje ne može uvek da se utvrdi, ali većinom su u pitanju hormonski poremećaji, uzimanje lekova, anaboličkih steroida ili alkohola.

Kod muškaraca se ova pojava negativno odražava na njihovo samoupouzdanje. Posebno onda kada problem ne može da se rešiti sportom ili zdravom ishranom, može da se pomogne usisavanjem masti u predelu grudi.

Tako grudi smanjimo i zategnemo, poboljšamo njihov izgled što dovodi do većeg zadovoljstva i višeg kvaliteta života.

Cena:

Navedene cene su samo približne. Mogu da variraju zavisno od stanja kože pacijenta. Pravu cenu je moguće odrediti samo posle lične konsultacije. Neke operacije obavljamo u bolnici tako da su samo konsultativni i kontrolni pregledi u našoj ordinaciji.